วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
http://www.proprofs.com/training/create/
การทดลองง่าย ๆ
http://www.easy-kids-science-experiments.com/index.html
แหล่งข้อมูลสำหรับการทดลอง
http://www.experiment-resources.com/kids-science-projects.html
การทดลองสนุกๆ
http://www.sciencebob.com/experiments/plasticmilk.php
KIDs SCINCE
http://www.kids-science-experiments.com/magicegg.html
KIDZONE
http://www.kidzone.ws/science/rainbow.htm
คณิตศาสตร์ IXL
http://www.ixl.com/promo?partner=google&phrase=Misc%20-%20Education%20K-8%20(IXL-1)%20Int&gclid=CI6p8JKeh68CFYom6wodCSB7-Q
วิทย์  คณิต
http://www.sciencekids.co.nz/physics.html
วิทยาศาสตร์
http://www.sciencekids.co.nz/projects/thescientificmethod.html

การเกิดพันธะเคมี1
http://freedownload.is/ppt/chemical-bonding-animation

การเกิดพันธะเคมี1
http://www.kentchemistry.com/links/bonding/bondingflashes/bond_types.swf

ข้อมูลสำคัญ
http://www.mediafire.com/myfiles.php
เว็บไซต์ฟิสิกส์
http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Physics/Kinematics_1D.html

โปรแกรมเกี่ยวกับการวิจัย
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/statindex.htm

เว็บไซต์เกี่ยวกับการวัดผลและการวิจัย
http://watpon.com/www/
รวมงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารมากมาย
http://www.highreliability.co.uk/Shared/SchoolImprovement.aspx

Physics Classroom
http://www.physicsclassroom.com/class/vectors/

Motion in Two Dimentions
http://library.thinkquest.org/10796/ch5/ch5.htm

Sparknotes
http://www.sparknotes.com/testprep/books/sat2/physics/chapter5.rhtml

About.com
http://physics.about.com/od/classicalmechanics/a/kinematics2d.htm

HONORS PHYSICS
http://www.sciencewithmrnoon.com/physics/phchp03.htm


SPROCKET WORK
http://www.sprocketworks.com/topics/default.asp?topic=6


Digital Library for Earth System Education
http://www.dlese.org/library/

Natural History Museum
http://www.nhm.ac.uk/nature-online//dinosaurs.html

3-D Insects
http://home.comcast.net/~sharov/3d/3dinsect.html

Animal Diversity Web
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html

The Science Behind the News
http://whyfiles.org/

Explorelearning
http://www.explorelearning.com/

Exploring the Environment
http://www.cotf.edu/ete/modules/modules.html

The ArithmAttack
http://www.dep.anl.gov/aattack.htm

Aplus Math
http://www.aplusmath.com/

AAA Math
http://www.aaastudy.com/

BasketMath Interactive
http://www.scienceacademy.com/BI/index.html

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
รูปร่างโมเลกุล